خازن الکترولیت 200V 1uF

خازن الکترولیتی 200 ولت 1 میکرو فاراد 200V 1uF Electrolytic Capacitor

۵,۵۰۰ ریال

خازن الکترولیت 200V 1uF