المنت ایران هویه 40W

المنت هویه قلمی 40 وات ایران هویه

۲۵۷,۴۰۰ ریال

المنت ایران هویه 40W دارای قلاف فلزی و روکش نسوز با دو رشته سیم مخصوص تعویض المنت هویه قلمی 40 وات مارک ایران هویه می باشد .